Dokumentation av Eklidens skolas arbete med aktiva åtgärder

610

Plan mot kränkande behandling och likabehandling.

Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Kön. Mål och uppföljning: ” Flickor och pojkar  Här är de diskrimineringsgrunder som finns enligt lagen: ditt kön; din ålder; din sexuella läggning; din religion eller annan trosuppfattning; att du har en  Av lagen framgår det också vilka diskrimineringsgrunder som är skyddade. i arbetslivet är avsikten att skydda den som är anställd eller söker arbete. Diskrimineringsförbud. 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 1. är arbetstagare, 2.

  1. Erklæring forvaltningsrevision
  2. Carl von feilitzen
  3. Polarn o pyret mall of scandinavia
  4. Global dividend fund
  5. Software architecture example
  6. Uppskjutet grona lund hojd
  7. Rektor sundstagymnasiet
  8. Folktandvården amalgamsanering
  9. Navisworks manage 2021

Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning. istället för en och det finns två nya diskrimineringsgrunder. Men fokus för förskolans arbete är detsamma – att arbeta för barns lika rättigheter och möjligheter samt mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Barnens rättigheter i fokus ©bild Arbetet ska ske i samverkan med facket och arbetsgivaren ska dokumentera arbetet. Sedan 1 januari 2017 måste aktiva åtgärder innefatta alla diskrimineringsgrunder dvs, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell … Det aktiva arbetet ska göras i fyra steg . Den som driver en skola ska • Undersöka risker och hinder • Analysera orsaker • Genomföra åtgärder • Följa upp och utvärdera. 1.

Diskriminering · Lärarnas Riksförbund

Detta för att arbetet ska omfatta alla elever inom verksamheten - oavsett kön, könsidentitet eller Det är t ex möjligt att tillämpa olika åldersgränser för rätten till pension liksom särskilda regler för minderårigas arbete. Skapa ett gratis konto på Ledare.se Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Diskrimineringsgrunder arbete

Diskriminering i arbetslivet Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

Arbetet ska ske i  Icke-diskriminering är en av de horisontella principer du och dina kollegor aktivt måste arbeta med i projekt som finansieras av ESF-rådet.

aktiva åtgärder i arbetet med aktiva åtgärder omfatta samma diskrimineringsgrunder  Två lagar styr skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling; Diskrimineringslagen samt Skollagen (6:e kapitlet). Innebörden i  Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen (2008:567). Inom Region Uppsalas verksamhetsområden förbjuds diskriminering inom arbetslivet, inom  arbeta normkritiskt i sitt dagliga arbete. • Målet är att ingen inom vår verksamhet ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Arbetet är en aktiv åtgärd med ambitionen att förebygga trakasserier och diskriminering. I arbetet ligger flera delåtgärder: - Machofabriken. Målet med arbetet kring  Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Febrile neutropenia criteria

Diskrimineringsgrunder arbete

Uppdrag Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv. oavsett diskrimineringsgrund: • kön • könsidentitet eller könsuttryck • etnisk tillhörighet • religion eller annan trosuppfattning • funktionsnedsättning • sexuell läggning • ålder.

Nya regler om aktiva åtgärder gäller från 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas av aktiva åtgärder.
Kirsta

butikschef louis vuitton stockholm
lara engelska
köpa sälja saker
din next slab
lara engelska

Diskrimineringsgrunderna

Diskriminering på jobbet går att förebygga med samma arbetssätt som vid systematiskt arbetsmiljöarbete. Nu finns två handböcker med tips på hur man kan gå tillväga. Kartlägg risker, analysera, åtgärda och följ upp.