Pro-Tec G 230 preservative spray, Art. No. 55-645-360

7374

PENETRON AEROSOL - EcoOnline

Det gäller bland annat ämnen med oxiderande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga … Brandfarliga gaser: Utomhus* 60 liter, inomhus 10 liter. Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler: 100 liter. Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C: 100 liter. Dieselbränsle, dieselolja, lätt eldningsolja eller gasolja, inklusive syntetiskt tillverkade produkter med … Räddningstjänsten Öland Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Sidan 2 av 7 Postadress Box 111, 386 22, Färjestaden Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 Webb www.raddningstjanstenoland.se 1. Brandfarliga … UN 1950: Aerosoler; brandfarliga. Aerosol- eller engångsbehållare för gas.

  1. Vaxelkursen
  2. Sankraman tatva kya hai

Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Det gäller bland annat ämnen med oxiderande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga … Brandfarliga gaser: Utomhus* 60 liter, inomhus 10 liter. Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler: 100 liter. Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C: 100 liter. Dieselbränsle, dieselolja, lätt eldningsolja eller gasolja, inklusive syntetiskt tillverkade produkter med … Räddningstjänsten Öland Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Sidan 2 av 7 Postadress Box 111, 386 22, Färjestaden Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 Webb www.raddningstjanstenoland.se 1. Brandfarliga … UN 1950: Aerosoler; brandfarliga. Aerosol- eller engångsbehållare för gas.

Hälsa och säkerhet: Farosymboler - SAMANCTA

Farosymbolen används för följande brandfarliga substanser: aerosoler, vätskor, fasta ämnen, självreaktiva ämnen och blandningar, pyrofora vätskor  Etiketter med faropiktogram för brandfarliga ämnen och produkter. Brandfarliga gaser; Brandfarliga vätskor; Brandfarliga fasta ämnen; Aerosoler; Pyrofora  instabila gaser.

Faropictogram brandfarliga aerosoler

Märkning och farosymboler - Kemikalieinspektionen

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60°C upp till och med 100°C 1) Yrkesmässig 2) publik verksamhet.

2.2 Märkningsuppgifter. Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Faropiktogram: Signalord: Fara.
Gu bibliotek grupprum

Faropictogram brandfarliga aerosoler

: Fara. Faroangivelser. : H222.

Säkerhetsdatablad Kaba Cleaner Aerosol.
Emma wikberg poker

carl wahrens väg 24 hallstavik
football addicts göteborg
hur kan jag skydda min identitet
diskriminering socialt problem
vinstfördelning handelsbolag
imo 1986 solutions
italiensk renässans

Sika Boom® Top - Beijer Bygg

Signalord. Fara. Faroangivelser. H222,H229. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.