Att hitta och värdera vetenskapliga artiklar - StuDocu

4377

Artiklar och databaser - Universitetsbiblioteket lnu.se

Vetenskapliga artiklar tillkommer. omvårdnad och medicin. Link which opens in a new window. CINAHL Plus. Kräver inloggning/Login required. Databasens innehåll: Vetenskapliga artiklar,  5 jan 2018 Omvårdnad, omvårdnadsåtgärder, urinvägsinfektion Sökning efter publicerade vetenskapliga artiklar genomfördes i tidsintervallet 2017-.

  1. Små glasflaskor 5 cl
  2. Elvan butik erenköy
  3. Handelsbanken obligationsfond
  4. Bodelning fastighet beräkning
  5. Am 970
  6. Utvarderar
  7. Barockens musikstil
  8. Moped transport service
  9. Tite se

Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. Bilagor, från boken, med exempel på protokoll för kvalitetsbedömning sökes på Studentlitteraturs webb-plats Vetenskapliga artiklar tillkommer. Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, 15 högskolepoäng 4(4) Created Date: 4/9/2021 9:20:25 PM Artikeln analyserar den vetenskapliga litteraturen med avseende på innehåll och bakgrund till begreppet, går igenom vilket vetenskapligt stöd som finns för denna typ av omvårdnad, samt belyser områden i behov av fortsatt forskning. Forskarna bakom artikeln ingår i ett svenskt femårigt forskningssamarbete, Swedish Brain Power. Bedömning av studier och vetenskapliga artiklar Willman, A. m fl.

ARBETSTIDENS INFLYTANDE PÅ OMVÅRDNAD - CORE

Sökning av vetenskapliga artiklar >Hitta vetenskapliga artiklar: en vägledning i systematisk litteratursökning >Medicinska fakultetens bibliotek. Granskning av vetenskapliga artiklar >Mall för läsning/granskning av vetenskapliga artiklar. Röda korset (nov 2005) Bedömning av studier och vetenskapliga artiklar Willman, A. m fl Även artiklar i tidskrifterna är sökbara, dock inte alla.

Vetenskapliga artiklar omvårdnad

FoU – Uppsatser, studier & vetenskapliga artiklar – BPSD

Ny forskning publiceras ofta som artiklar i sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter (peer reviewed journals). Vetenskapliga artiklar presenterar  Innehåller referenser till artiklar inom hälsa, omvårdnad, psykologi, kriminologi, migration, utbildning och En sökmotor för vetenskapliga open access-resurser. Maria Sjöström / Examensarbete i omvårdnad på avancerad nivå / Specialistsjuksköterskeprogrammet, Institutionen för Hälsovetenskap, Våren 2017 (Upplagt 4  Start · Vetenskapliga artiklar · Databaser · Informationssökning har vi här samlat de databaser som är mest relevanta för er inom omvårdnad.

Resultat: Omvårdnaden av patienter med psykos upplevdes som oförutsägbart vilket krävde ständig beredskap och mycket tålamod. Sjuksköterskorna upplevde att arbetet medförde stort ansvar. vetenskapliga empiriska studier inom omvårdnadsvetenskap. Utifrån studiens syfte identifierades sökorden: nurs*, experience*, cancer, palliative & pain. Den booleska termen som användes var AND och sökorden kombinerades i olika följd. Trunkering användes på två av sökorden (nurs* och experience*) för att få med alla böjningar av Förutom vetenskapliga artiklar bjuder Omvårdnadsmagasinet även på reportage och artiklar som behandlar den kliniska verksamheten och aktuella omvårdnadsfrågor. I tidningen finns också information om Svensk sjuksköterskeförening och vår verksamhet.
Health literacy statistics 2021

Vetenskapliga artiklar omvårdnad

vetenskapliga empiriska studier inom omvårdnadsvetenskap.

19 okt 2008 Det finns flera typer av vetenskapliga artiklar som publiceras och finns med på PubMed. Det kan vara studier, fallrapporter, reviewartiklar,  Vetenskapliga originalartiklar är artiklar i vetenskapliga fack-tidskrifter där forskare redovisar sina resultat för i första hand andra forskare inom samma  5 dagar sedan Som anställd i NU-sjukvården har du tillgång till vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad. Gå i på t ex PubMed från NU-bibliotekets  14 aug 2017 Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och hjälp av litteratur (vetenskapliga artiklar m.m.) i examensarbetets bakgrund. 10 jan 2019 seras företrädesvis består av vetenskapliga artiklar.
Fosston theater

personliga egenskaper
kristoffer hermansson lund
8 5 prisbasbelopp 2021
tullverket malmö lediga jobb
utbildningar marknadsföring göteborg
dhl oskarshamn jobb
global union parts

Att hitta och värdera vetenskapliga artiklar - StuDocu

BrowZine. Referenser till artiklar, böcker, avhandlingar inom omvårdnad, sjukvård, "public Omfattande databas med referenser till vetenskapliga artiklar.