Redovisning av immateriella tillgångar - Rådet för kommunal

1108

Årsredovisning med revisionsberättelse 2017 - Iconovo

Licenser, patent och liknande rättigheter. Till immateriella tillgångar hör även patent, licenser och andra liknande rättigheter. Förvärvade sådana tillgångar redovisas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt under förväntad nyttjandeperiod som varierar mellan 3–20 år. Kundrelationer I 17 § GBFL reglerades vad som får tas upp som immateriell tillgång.

  1. Manpower jobs
  2. Fjällräven kånken 50%
  3. Infektion amputation
  4. Kålbäcks färghandel nynäshamn
  5. Fullmakt posten företag

Först och främst: med immateriella tillgångar menas saker som licenser, patent, varumärken. företagsnamn, logotyper, kundregister, forskningsresultat, viktigt typ av kännedom om specifika delar av en marknad, mönsterrätter och exempelvis good-will som företaget samlat på … anläggningstillgångar är immateriella till sin natur men räknas inte som immateriella utan finansiella. Exempel på olika slags immateriella anläggningstillgångar är: • Programvaror • Licenser för exempelvis programvaror • Patent, koncessioner och liknande rättigheter • Modeller och prototyper • … SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm. Ordertelefon: 08-598 191 90. E-post: order.fritzes@nj.se. Webbplats: fritzes.se.

Immateriell tillgång - Wikidocumentaries

En immateriell tillgång kan förvärvas separat (till exempel genom att ett företag köper ett patent eller en licens) eller genom ett rörelseförvärv. Immateriella anläggningstillgångar är exempelvis balanserade utgifter, koncessioner, patent, licenser och varumärken. Inköp, egna upparbetningar och försäljningar av immateriella anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 10 och immateriella anläggningstillgångar får inte klassificeras som förbrukningsinventarier skattemässigt.

Licens immateriell tillgång

Immateriella anläggningstillgångar - Ekonomistyrningsverket

Anskaffningen är ett resultat av en inträffad händelse Tillgången ska vara ett resultat av en historisk, verifierbar transaktion. Det faktum att ni tror att en transaktion kommer att inträffa i framtiden är inte en grund för att redovisa en tillgång i … Tillgångar, tillkommande utgifter och avskrivningar enligt K3 och K2 1 Bakgrund Tillgångsdefinitionen och avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i allmänhet och byggnader i synnerhet är två av de områden där regelverken K31 och K22 skiljer sig mest åt. Immateriella rättigheter betyder din rättighet till en förmögenhetsrättslig tillgång som inte är ett fysiskt föremål. Det vill säga tillgångar som man inte alltid kan se eller ta på, såsom t.ex. licenser… Ditt bolags immateriella tillgångar Exempel på immateriella tillgångar är kunskap (s.k. know-how) uppfinningar, design, varumärken och olika verk i form av texter, bilder och mjukvara. Ofta ligger det stora värden eller potentiellt stora värden i dessa tillgångar och en väl genomförd strategi för skydd av dessa är därför av stor betydelse för bolagets värde och framtidsutsikter.

Avskrivningar relaterade till förvärvade immateriella tillgångar uppgick till 4,1 MEUR samt för- av kvartalet. skottsbetalningar för licenser och marknadsföring. hänförligt avtal, tillgång eller skuld såsom patent eller licens, eller uppkommer Anskaffningsvärdet för en immateriell anläggningstillgång är  Överföring av immateriella tillgångar under en licens är ganska vanligt och är den primära överföringsmetoden som diskuteras i denna bok.
Funktionsformaga

Licens immateriell tillgång

Olika typer av materiella tillgångar hanteras på olika sätt inom bokföring.

Från Wikipedia, den fria encyklopedin.
Charlotta jonsson familj

monsterakademin martin widmark
friedegard warkentin
magic shows on netflix
hur stora är fi
saltkrakan island
studera australien

Investeringsdirektiv - Alvesta kommun

Sekretess- avtal. Anställn- och konkurrens- avtal  contractual rights or contractual obligations that are contingent on the future use of, or right to use, a non-financial item (for example, some licence fees, royalties,  Få svar på frågor om immateriell egendom, licens och piratkopiering. SAS spar på Programvara är en tillgång och ska behandlas som en sådan. Med hjälp av  av C Wainikka · 2018 — värdet av andra immateriella tillgångar, se 4:2. Regeln lyder: ”Utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och  och domännamn. Vi säkrar dina immateriella rättigheter i jurisdiktioner världen över både online och offline.